Pytania i odpowiedzi

Co oznacza słowo Coach?

W angielskim oznacza trenera, korepetytora, nauczyciela, powóz, autobus dalekobieżny.

Jak przebiega sesja coachingu?

  • To rozmowa 2 osób, Klienta oraz coacha.
  • Sesja trwa 60-90 min.
  • Podczas spotkania Klient określa cel, jaki chce osiągnąć po sesji.
  • Coach zadaje pytania, Klient poszukuje  na nie odpowiedzi.
  • Klient może prowadzić swoje notatki.
  • Podczas sesji Klient może zostać poproszony o wykonanie  ćwiczeń.

Proces coachingowy

To sekwencja regularnych spotkań odbywających się w tym samych odstępach czasu (nie dłużej niż 2 tygodnie). Każde spotkanie kończy się ustaleniem zadań, które Klient zobowiązuje wykonać do następnej sesji.

Jakie są zasady?

Coacha obowiązuje zasada poufności, jest on zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki ICF. Coach i Klient wspólnie ustalają zasady współpracy (kontrakt).

Czy coaching to terapia?  

Nie to nie jest terapia. Podczas sesji nie wracamy do negatywnych doświadczeń z przeszłości. Nie analizujemy tego co było i jaki to ma wpływ na sytuację obecną. Rozmawiamy o przyszłości i szukamy najlepszych rozwiązań. Coaching zajmuje się ludzmi zdrowymi, którzy dobrze funkcjonują w swoim środowisku.

Ile sesji i jak często?

To zależy od celu z jakim przychodzi Klient. Najczęściej efekty widać po 3-6 sesji.

Jak przebiega pierwsze spotkanie?

Na pierwszym spotkaniu ustalany jest temat, a co się z tym wiąże liczba koniecznych sesji. Podczas spotkania Klient ma możliwość poznania jak wygląda coaching w praktyce. Jeśli wyraża wolę współpracy pod koniec sesji coach i Klient podpisują ustalany  kontrakt.

Kto decyduje o zakończeniu cyklu sesji?

Czas zakończenia sesji wyznacza Klient wtedy kiedy uważa, że osiągnął wyznaczony cel.