O mnie

Plan mojej ścieżki kariery układał się w miarę upływu lat. Praca z osobami różnych narodowości i branż, od wolontariuszy w fundacji, pracowników jednostek publicznych  po środowisko międzynarodowych korporacji, pozwoliła mi zdobyć doświadczenie niezbędne do pracy z ludźmi.

W przestrzeni zawodowej świadomie szukałam miejsca, w którym możliwa byłaby praca w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem.

Jako coach wykorzystuję zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz otwartość, umiejętność aktywnego słuchania i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Anna Kubecka – coach

Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam studia na kierunku: zdrowie publiczne. W czasie studiów spędziłam semestr w Wielkiej Brytanii – studia w środowisku wielokulturowym nauczyły mnie otwartości na innych, przełamywanie barier i patrzenia z różnych perspektyw.

Następnie ukończyłam studia podyplomowe, kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi, w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera, również w Krakowie. Tam zdobyłam wiedzę i umiejętności z zakresu zachowań ludzi w organizacji oraz zarządzania zespołem.

Po ukończeniu studiów uznałam, że chcę pracować z ludźmi i dla ludzi. Pierwszą pracę podjęłam w organizacji pozarządowej „Fundacja Wspólnota Nadziei”. Wraz z zespołem organizowałam dom dla dorosłych osób z autyzmem. Zajmowałam się pozyskiwaniem funduszy na działalność domu, rozliczaniem projektów unijnych oraz poszukiwałam wolontariuszy do współpracy z fundacją. Pierwsze doświadczenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobyłam podczas rekrutacji, organizacji szkoleń i spotkań dla przyjaciół i rodzin podopiecznych.

W Radiu Kraków, jako specjalista ds. personalnych i kontaktów zagranicznych, opracowałam i wdrożyłam nowy proces rekrutacji pracowników. Do moich obowiązków należało również nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami polskiego radia na świecie.

Kolejnym etapem w rozwoju moich umiejętności w pracy z ludźmi jest  praca w strukturach międzynarodowej korporacji w dziale HR i Komunikacji. Prowadzę projekty z zakresu rekrutacji i rozwoju pracowników. Zarządzam komunikacją wewnętrzną w organizacji.

Do swoich największych sukcesów zaliczam uczestniczenie w projektach związanych z rozwojem kultury organizacyjnej oraz wdrożenie takich narzędzi jak intranet czy magazyny wewnętrzne.

Jestem coachem z akredytacją International Coach Federation (ICF) akceptowaną w 130 krajach. ICF to największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa.

Zobacz certyfikaty/referencje: Certyfikat ACCCoaching możliwości rozwoju, Coaching for leadership; Ja jako coach, jaka to postawa?, Energy management, Studenckie Forum BCC, Leader Business Institute, Profi Biznes GroupNeurobiologiczny wymiar coachingu, Coaching kariery, Aware Coach

Zrealizowałam ponad 300 godzin sesji z Klientami (sprawdź opinie). Specjalizuje się w coachingu dla pracowników oraz osób prywatnych, w zakresie realizacji celów rozwojowych, budowania ścieżki kariery, prowadzenia trudnych rozmów, motywacji oraz równowagi między życiem prywatnym i zawodowym.